SAZEBNÍK CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ ALLIANZ

platný od 3. 11. 2023

Storno cesty do max. Kč 30.000, Evropa

délka pobytu / věk dítě 0 - 18 let (17, 99 let) osoba 18 - 65 let (64, 99 let) osoba 65 a více let
1-4 dny 224 Kč 202 Kč 299 Kč 269 Kč 389 Kč 350 Kč
5-8 dnů 502 Kč 452 Kč 669 Kč 602 Kč 870 Kč 783 Kč
9-15 dnů 740 Kč 666 Kč 986 Kč 887 Kč 1 282 Kč 1 153 Kč

SAZEBNÍK CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ - KRÁTKODOBÉ INDIVIDUAL

1. Základní sazba

zahrnuje krytí rekreačních sportů a administrativních prací

INDIVIDUAL sazba: 1 den pojistné v Kč za osobu
zimní a rekreační sporty zahrnuté v produktu Komfort Extra Den Max
dospělá os. 54,4 Kč
dítě 40,3 Kč
senior 146,6 Kč

4. Připojištění technické asistence

Technická asistence vozidla - TAV Sazba za vozidlo v Kč a 1 den
TAV (Evropa) 46,55 Kč Délka sjednaného pojištění do 10 dnů NV 5 dnů
Délka sjednaného pojištění od 11 do 21 dnů NV 10 dnů

5. Cena stornovacích poplatků a přerušení cesty

Strorno cesty - Trip Cancellation Spoluúčast
Storno Plus 0 % 0 %
Sazba 5,87 %

NOVÝ BALÍČEK CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ – OD 1.11.2021

EXTRA LÉTO CK

Přehled rozsahu a limitů – EXTRA LÉTO CK

Územní platnost Evropa

Stornovací poplatky na osobu

Stornovací poplatky 30 000 Kč
max. však do výše ceny cestovní služby
spoluúčast 20 %
Stornovací poplatky vč. COVID-19 a osobní karantény pojištěno
Výlohy za ubytování a dopravu do ČR v případě opožděného návratu z cesty 10 000 Kč
Výlohy na dopravu do ČR v případě předčasného návratu z cesty 10 000 Kč

Pojištění léčebných výloh v zahraničí

léčebné výlohy v zahraničí limity pojistného plnění
ambulantní lékařské ošetření bez omezení
léky a další zdravotnický materiál bez omezení
hospitalizace včetně dopravy do nemocnice bez omezení
léčba, diagnostika a operace bez omezení
činnost záchranných sborů a horské služby (v souvislosti s úrazem, nemocí) bez omezení
akutní zubní ošetření (limit po dobu trvání PS) 10 000 Kč
pojištění léčebných výloh souvisejících s riziky terorismu 1 500 000 Kč
výlohy za telefonní poplatky 500 Kč

Asistence

horská služba – hledání, pátrání 500 000 Kč
zdravotní asistence - lékař na telefonu bezlimitní info služba
Dr. Chat pojištěno
právní pomoc v zahraničí 50 000 Kč
výlohy na zničené nebo ztracené osobní a cestovní doklady 25 000 Kč
repatriace související s terorismem 1 500 000 Kč
repatriace do ČR bez omezení
výlohy na přepravu opatrovníka (osoba blízká, spolucestující) bez omezení
výlohy na ubytování opatrovníka (osoba blízká, spolucestující) 100 000 Kč
výlohy na ubytování nezletilého v případě hospitalizace pojištěného, pokud zůstane sám 100 000 Kč
výlohy na přepravu nezletilého do ČR v případě hospitalizace pojištěného, pokud zůstane sám bez omezení

Pojištění zavazadel

pojištění zavazadel 25 000 Kč
zpoždění zavazadel začíná po 7 hod zpoždění zavazadla,
max. do výše limitu 5 000 Kč
pronájem sportovního vybavení 5 000 Kč

Pojištění úrazu

úrazové pojištění pojistná částka
smrt následkem úrazu 400 000 Kč
Odškodnění úrazu (% vyjádření – viz pojistné podmínky, příloha č. 1) 400 000 Kč
denní odškodné při hospitalizaci 300 Kč/den max. 10 dnů

Pojištění odpovědnosti

za škody na zdraví celkem 5 000 000 Kč
za škody na majetku celkem 5 000 000 Kč
za škody způsobené psem nebo kočkou na zdraví nebo usmrcením a na majetku 20 000 Kč

Sporty

letní rekreační sporty pojištěno
zimní rekreační sporty nesjednává se
rizikové sporty (viz. pojistné podmínky, příloha č. 4) nesjednává se

Pracovní aktivity

administrativní a vybraná manuální pracovní činnost * (viz pojistné podmínky) nesjednává se
riziková manuální práce * (viz. pojistné podmínky, příloha č.3) nesjednává se

Připojištění

Technická asistence vozidla *pokud je sjednáno

Samostatné pojištění stornovacích poplatků

stornovací poplatky za storno cesty nebo zájezdu (včetně předčasného nebo opožděného návratu z cesty) samostatně *pokud je sjednáno
Standard spoluúčast 20%
Předčasný nebo opožděný návrat z cesty (výlohy za ubytování a dopravu do ČR) max. do výše pojištěné částky storna
včetně nákladů na ubytování v případě nařízené karantény před návratem do ČR – neplatí pro země, kam MZV nedoporučí cestovat součást stornovacích poplatků
včetně nákladů na zpáteční cestu do ČR po nařízené karanténě v zahraničí – neplatí pro země, kam MZV nedoporučí cestovat součást stornovacích poplatků
*Pokud jste si sjednali volitelné připojištění, tato informace se zobrazí v Přihlášce do pojištění pod detaily pojištění.

Poznámka:


Stáhnout informace o pojištění EXTRA LÉTO CK v PDF: Stáhnout PDF


Stáhnout informace o pojištění KRÁTKODOBÉ INDIVIDUÁLNÍ POJIŠTĚNÍ v PDF: Stáhnout PDF